stichting steunfonds logo slogan

Uw aanvraag moet passen binnen de doelstelling van de stichting:

  • In de statuten is in de doelomschrijving opgenomen dat de aanvragende personen en organisaties werken vanuit een christelijke grondslag, dan wel gebaseerd zijn op een christelijke traditie.
  • De aanvraag moet betrekking hebben op initiatieven ten behoeve van jeugd en/of jongeren.
  • Stichting Steunfonds investeert in de vorming en ontwikkeling van mensen, niet in stenen. Aanvragen voor steun in de kosten van bouw of verbouw van verenigingsgebouwen en dergelijk vallen dus niet binnen de doelomschrijving. Ook een aanvraag voor de dekking van exploitatie of exploitatietekorten en/of voor de financiering van personeelsleden of beloning van vrijwilligers zal niet worden gehonoreerd.
  • Stichting Steunfonds stelt de voorwaarde dat de gelden in Nederland worden besteed.

Hoe moet uw aanvraag eruit zien?

Uw aanvraag moet een algemeen en een bijzonder deel bevatten en bij voorkeur niet groter zijn dan 5 pagina's A4.

In het algemene deel geeft u informatie over uw vereniging, stichting of club: Wie bent u, wat zijn uw adresgegevens, wat is uw bankrekeningnummer, welke doelstelling heeft u als vereniging, stichting, club of organisatie en aan wie vraagt u, buiten Stichting Steunfonds, nog meer een bijdrage voor uw project.

In het bijzondere deel omschrijft u de aanvraag: voor welke activiteit vraagt u om geldelijke ondersteuning (doelomschrijving), welk totaalbedrag is met deze activiteit gemoeid (begroting), wat is de hoogte van de bijdrage waarom u verzoekt en waaraan wordt een eventuele bijdrage van Stichting Steunfonds concreet besteed, hoeveel jongeren hebben affiniteit met deze activiteit of hoeveel jongeren denkt u te bereiken en wanneer en waar vindt de activiteit plaats. Vergeet niet het bankrekeningnummer te vermelden waarnaar een eventuele bijdrage kan worden overgemaakt.

Stuur bij uw aanvraag geen algemene documentatie mee. Mocht meer informatie nodig zijn dan zal het bestuur van Stichting Steunfonds deze zelf bij u opvragen. 


U kunt uw aanvraag indienen via het onderstaande aanvraagformulier.

De aanvraag kan ook per post worden gestuurd in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Stichting Steunfonds, Postbus 5068, 5201 GB  's-Hertogenbosch.

Aanvragen worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering volgens rooster. Aansluitend wordt u over het besluit ge├»nformeerd. Over de reden voor toekenning of afwijzing van een aanvraag wordt verder niet gecorrespondeerd. 

Wilt u uw naam invullen?
Wilt u uw adres invullen?
Wilt u uw postcode invullen?
Wilt u de plaats invullen?
is geen geldig e-mail adres.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Wilt u een datum opgeven?
Wilt u een omschrijving invullen?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Projecten

project Zuid-Afrika JTC

project Zuid-Afrika JTC

14 augustus 2016

In het voorjaar krijgen de leerlingen een soort kennismakingsdag. Deze dag is bedoeld om het groepsgevoel te verstevigen. De leerlingen komen uit verschillende leerjaren en we moeten natuurlijk als één...

Moi Gekloi baan voor SCR

Moi Gekloi baan voor SCR

20 december 2018

In september 2018 is een nieuwe survivalbaan geopend bij Scout Centrum Rotterdam. De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Stichting Steunfonds.